Å fostre opp et barn

Posted by: admin

October 6th, 2014 >> Blogg

Å fostre opp et barn er noe av det vanskeligste og mest utfordrende man kan gjøre i livet, men samtidig er det også noe av det morsomste og mest fantastiske som finnes. Mange finner en ny mening med livet når de får barn, og hver dag kan man glede seg over barnets framganger. Man får følge et menneskes vei fra barndom til voksenliv, og man får gi kjærlighet og kunnskap videre til barnet.

 

 

Selv om det offentlige tar seg av barnas utdanning, må foreldrene være til stede og hjelpe barna å lære. Det gjelder helt fra starten. Et barn må oppmuntres til å lære, og det må skje på en morsom måte. Foreldrene må også engasjere seg i barnas utdanning, og hjelpe dem med lekser og oppmunte dem. Barna bør også oppmuntres til fysisk aktivitet fra de er små.

Det er veldig mange ting man må tenke på når man fostrer opp et barn. Foreldre begynner ofte å tenke gjennom sin egen oppdragelse, og hva de vil gi videre til barna. Som hvilke kulturtradisjoner og religiøse tradisjoner vil de gi barna. Og samtidig som man gir tradisjoner videre til barna, må man også lære dem å tilpasse seg et moderne samfunn. De må lære høflighet og respekt for andre, toleranse og medfølelse. Det er også viktig at begge foreldrene er enige om hva barna skal lære, og hvor grensene skal settes. Hvis barna lærer en ting av mor og lærer det motsatte av far, blir de bare forvirret.

This entry was posted on Monday, October 6th, 2014 at and is filed under Blogg. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.